אפקט הנס של גרעיני דלעת!

הברזל הקיים בגרעיני דלעת מגביר את הסיכוי להיכנס להריון.

נצפה שלנשים הנוטלות תוספי ברזל יש סיכון נמוך ב-40% להיכנס להריון. תוספי ברזל טבעיים כוללים גם ירקות ופירות עליים ירוקים.

אפשר להפוך את גרעיני הדלעת למצב פריך בתנור ולצרוך אותם.

הודעות האחרונות